DOĞUM YARDIMI

Doğum yardımı uygulamasına ilişkin Doğum yardımı Yönetmeliği 23.05.2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 15.05.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında 15.05.2015 tarihinde ve bu tarihten sonra canlı doğan birinci çocuk için 300TL, ikinci çocuk için 400TL, üçüncü çocuk için 600 TL tutarında bir defaya bir defaya mahsus olmak üzere doğum yardımı yapılmaktadır.
           İlimizde 15.05.2015-30.06.2015 tarihleri arasında canlı doğan birinci çocuğu için 59 ailemize, ikinci çocuğu için 41 ailemize, üçüncü ve sonraki çocuk için 46 ailemize, ikiz çocukları için 4 ailemize toplamda 150 ailemize 154 çocuk için 65.200.00 TL tutarında çocuk yardımı yapılmıştır.
           Yönetmelik kapsamında çocuk yardımı ödemeleri PTT aracılığı ile gerçekleştirilecek olup doğum yardımı ödemeleri annenin T.C. kimlik numaralarına veya annenin vefat etmesi, Türk vatandaşı olmaması hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda babanın nüfus kayıt örneği esas alınarak babanın T.C. kimlik numarasına yatırılacaktır.