AİLE SOSYAL DESTEK GÖREVLİLERİ VE EĞİTİM PROGRAMI BELLİ OLDU

 
 
AİLE SOSYAL DESTEK GÖREVLİSİ EĞİTİMCİ LİSTESİ
 
SIRA NO ADI SOYADI ÜNVANI KURUMU
1 Lütfi DÜZ İl Müdürü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
2 Yakup PEZÜK İl Müdür Yardımcısı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
3 Hüseyin ŞİMŞEK Kuruluş Müdür V. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (ÇEKOM)
4 Aydın DUMAN Kuruluş Müdürü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (Bakım Reh.Mrk.Müd.)
5 Mustafa SALANTUR Kuruluş Müdür V. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (ŞÖNİM)
6 Zeki DOĞAN Kuruluş Müdür V. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (SHM)
7 Mutlu SEVİNDİK Kuruluş Müdür V. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (Kadın Konukevi Müd.)
8 Gamze UZUN Sosyal Çalışmacı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
9 Bahar KARABACAK Sosyal Çalışmacı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
10 Bekir TOY Sosyal Çalışmacı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
11 Sercan KAZAN Sosyal Çalışmacı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (SHM)
12 Esra Duygu AKBAŞ Sosyal Çalışmacı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (80.Yıl Sevgi Ev.Ç.Y.ve KYY.Müd.
13 Fikret Onur ELMA Sosyal Çalışmacı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (SHM)
14 Semih BULUT Dr.Jandarma Yarbay İl Jandarma Komutanlığı
15 Rabia ÇOBAN Arş.Görv.Sos.Çalışm. Gümüşhane Üniversitesi
16 Tuba TAŞ Stj.Avukat Gümüşhane Baro Başkanlığı
17 Samim KABAKOZ Emniyet Amiri İl Emniyet Müdürlüğü
18 Volkan FIRAT Göç Uzman Yrd. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
19 Onur ÇAK Sosyal Güvenlik Denetmeni Sosyal Güvenlik Kurumu
20 Gülben ŞAHİN Gençlik Lideri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
21 Yakup ŞİMŞEK Halit Zarbun Yurt Müdürü Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Kurumu Gümüşhane İl Müdürlüğü
22 Umay AYTIN Sosyal Çalışmacı İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
23 Kübra AKIN Psikolog İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
24 Kevser NAS Hemşire İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
25 Filiz KAYA İş Meslek Danışmanı İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü
26 Cansel KAYATUZU Rehberlik Öğretmeni İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Rehberlik ve Araştırma Mrk.Müdürlüğü)
27 Salih SAĞLAM Müftü Yardımcısı İl Müftülüğü
28 Demet KOÇ Sosyal Yardım İncl.Görevlisi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bşk.
29 Selim YILDIZ İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Yetkili Firma (Siler Temizlik Tic.Ltd.Şti)
 
                                                                                                                                                                                           
                                                        
AİLE SOSYAL DESTEK GÖREVLİSİ EĞİTİMİ
13-23 HAZİRAN 2016 TARİHLERİ ARASI
13.06.2016
SAAT KONU KONUŞMACI
09.30-10.00 Açılış Programı (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü)
 
Lütfi DÜZ İl Müdürü
10.00-10.20 Gümüşhane Vali Yardımcısı (Takdirleri Halinde)
 
 
10.20-10.30  
ARA
10.30-12.00 ASDEP Nedir, ASDEP Görevlisinden neler beklenmektedir?
 
Yakup PEZÜK
12.00-13.30  
ÖĞLE ARASI
13.30-15.00 Jandarma Güvenlik Bölgesi, Halkla İlişkiler, Asayiş Hizmetleri, Birimler-Başvurular-İhbar-Süreç, Vatandaşların Suç Konusunda Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Yolları, İlgili Mevzuat, ASDEP Görevlilerinin Jandarma ile İşbirliği Konuları ve Vatandaşlara Yapacakları Rehberlik,                                                                                                                                            Örnek Vakalar Üzerinden Tartışma, Genel Değerlendirme –Soru ve Cevap İl Jandarma Komutanlığı
Dr.Jandarma Yarbay Semih BULUT
15.00-15.15  
ARA
15.15-17.00 Sosyal Hizmetlerde Müdahale Süreçleri Gümüşhane Üniversitesi
Rabia ÇOBAN
Araştırma Görevlisi Sos.Çalm.
 
 
14.06.2016
SAAT KONU KONUŞMACI
09.00-10.30 Adalet Sistemi-Hukuki Yardım, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler, Aile Mahkemeleri, İcra Vakaları ve Sorunlar,                                                                                                      Örnek Vakalar Üzerinden Tartışma, Genel Değerlendirme –Soru ve Cevap Baro Başkanlığı
Stj.Av.Tuba TAŞ
10.30-10.45 ARA
 
10.45-12.00 Göç, Mülteci Göçü, Göçe İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, ASDEP Görevlilerin Göç Etmiş Kişi ve Ailelere Yapacakları Rehberlik,                                                                                     Örnek Vaka Değerlendirmeleri, Genel Değerlendirme –Soru ve Cevap İl Göç İdaresi Müdürlüğü
Volkan FIRAT
Göç Uzman Yrd.
12.00-13.30  
ÖĞLE ARASI
13.30-14.45 Çocuk Şubesi Çalışmaları, Ülkemizde Madde Bağımlılığı Tipolojisi, Madde Bağımlılarının Aile Ve Sosyal Çevre Profilleri, Polisin Sosyal Hizmet Çalışmaları, 6284 Sayılı Kanun Çalışmaları, Suç Olgusu, Nedenleri, Sonuçları, Suç Türleri, Suçluluk Modelleri, Çocuk ve Yetişkin Suçluluğu, Suçu Önlemeye Yönelik Hizmet Sunan Kurum ve Kuruluşlar, Vatandaşların Suç Konusunda Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Yolları, İlgili Mevzuat, ASDEP Görevlilerinin Emniyet/Karakol Personeli ile İşbirliği Konuları ve Vatandaşlara Yapacakları Rehberlik,                                                                 Örnek Vaka Değerlendirmeleri, Genel Değerlendirme –soru ve cevap İl Emniyet Müdürlüğü
Samim KABAKOZ
Emniyet Amiri
14.45-15.00 ARA
 
15.00-17.00 Genel Sağlık Sigortası (GSS), Primli- Primsiz Sigorta Kolları, İstihdam, Dul ve Yetimler, İşsizlik Sigortası, İsteğe Bağlı Sigortalılık, Malullük, Yaşlılık, Ölüm, 5510 Sayılı Kanun, Tarım ve Orman İşlerinde Çalışanlar, Ev Hizmetlerinde Çalışanlar, Sigortalılığın Bildirilmesi, Geçici Tarım İşçileri, Vatandaşların Sosyal Güvenliğe İlişkin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri,- Başvuru Süreci- Yönelndirme, İlgili Mevzuat, ASDEP Görevlilerinin SGK Personeli ile İşbirliği Konuları ve Vatandaşlara Yapacakları Rehberlik,                                                                                                                 Örnek Vaka Değerlendirmeleri, Genel Değerlendirme –Soru ve Cevap Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müd.
Onur ÇAK
Sosyal Güvenlik Denetmeni
 
 
15.06.2016
SAAT KONU KONUŞMACI
09.00-10.30 Çocuk Hizmetleri, Çocuk Evleri-Koruma Kararı, Çocuk İşçiliği-Ticareti-Kaçakçılığı, Çocuklarla ilgili Problem Alanları, Çocukların Koruma Altına Alınması, Çocuk Destek merkezleri, Koruyucu-Önleyici Hizmetler, kimsesiz Çocuklar, Risk Altındaki Çocuklar ve ASDEP Görevlilerinin Bu Çocuklar Hakkında Yapması Gerekenler, Sokak Çocukları, Ücretsiz Kreş/Özel Okul, Çocuk Hakları, Çocuk Çözüm Yolları, İlgili Mevzuat, ASDEP Görevlilerinin Çocuk Konusunda Yapacakları Rehberlik,
Örnek Vaka Değerlendirmeleri, Genel Değerlendirme –Soru ve Cevap
ÇEKOM Müdürlüğü
Hüseyin ŞİMŞEK ÇEKOM Müd.V.
10.30-10.45 ARA
10.45-12.00 Yaşlı Sorunları, Yaşlı Bakım Aylığı- Şartları ve Bağlanma Süreci,/ Kuruluşlarda Bakım Hizmeti (Gündüzlü/ Yatılı),  Yaşlılık ve Sorunları, Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlılara Tanınan Haklar ve Kolaylıklar, Vatandaşların Yaşlılık Konusunda Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Yolları, İlgili Mevzuat, ASDEP Görevlilerinin Aile Konusunda Yapacakları Rehberlik,                                                                                                                                      Örnek Vaka, Genel Değerlendirme, Soru- Cevap Gümüşhane Bakım Reh.Mrk.Müd.
Aydın DUMAN Kuruluş Müdürü
12.00-13.30 ÖĞLE ARASI
13.30-14.45 Sosyal Belediyecilik, Örnek Sosyal Hizmet Uygulamaları, Yerel Yönetimlerin Sunduğu Sosyal Hizmet ve Yardımlar, Sivil Toplum Örgütlerinin Sosyal Hizmet ve Yardım Çalışmaları, Özel Sektörün Sosyal Hizmet ve Yardım Çalışmaları, Vatandaşların Konuyla İlgili Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İlgili Mevzuat, ASDEP Görevlilerinin Yerel Yönetimler, STK'lar ve Özel Sektör Kuruluşları İle İşbirliği Konuları ve Yapacakları Rehberlik,                                                                                                              Örnek Vaka Değerlendirmeleri, Genel Değerlendirme, Soru- Cevap Gümüşhane Belediyesi
Hayati YALÇIN
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü
14.45-15.00 ARA
15.00-17.00 Kadına Yönelik Şiddet- Nedenleri- Sonuçları, Şiddet Mağduru ve Evden Ayrılan Kadınlar İçin Yapılan Faaliyetler, Şiddet Mağdurlarının Yönlendirileceği Merciler, Toplumsal Cinsiyet, Kadın Sığınma Evleri ve Sunulan Hizmetler, 6284 Sayılı Kanun, Kadınların Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Yolları, İlgili Mevzuat, ŞÖNİM, ASDEP Görevlilerinin Kadın Konusunda Yapacakları Rehberlik,                                                                   
Örnek Vaka Değerlendirmeleri, Genel Değerlendirme, Soru- Cevap
Şiddet Önleme ve İzleme Mrk.Müd.
Mustafa SALANTUR
Kuruluş Müdür V.
 
 
16.06.2016
SAAT KONU KONUŞMACI
09.00-10.30 Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti SHM Müdürlüğü
Zeki DOĞAN Kuruluş Müdür V.
10.30-10.45 ARA
 
10.45-12.00 Koruyucu Aile-Evlat Edinme Hizmeti ASP İl Müdürlüğü
Gamze UZUN Sosyal Çalışmacı
12.00-13.30 ÖĞLE ARASI
 
13.30-14.45 Bağımlılık, Türleri ve Tedavi Yöntemleri, Bağımlılara Yönelik Hizmet Sunan Kurum ve Kuruluşlar,                                                                                                                  
Örnek Vaka, Genel Değerlendirme, Soru- Cevap
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Kübra AKIN Psikolog
14.45-15.00 ARA
 
15.00-17.00 Engelli  Sorunları, Engellilik Türleri, EMSS, Engellilerin Kamuda İstihdamı, Engelli Kimlik Kartı, Engelli Aylığı- Şartları ve Bağlanma Süreci,/ Kuruluşlarda Bakım Hizmeti (Gündüzlü/ Yatılı), Özel Bakım Merkezleri, Özel Eğitim İmkanları, Engellilere  Tanınan Haklar ve Kolaylıklar, Erişilebilirlik, Engellilik ile Alakalı Kronik Hastalıklar, Vatandaşların Engellilik Konusunda Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Yolları, İlgili Mevzuat, ASDEP Görevlilerinin Aile Konusunda Yapacakları Rehberlik,                                                                                                                       Örnek Vaka, Genel Değerlendirme, Soru- Cevap Gümüşhane Bakım Reh.Mrk.Müd.
Aydın DUMAN Kuruluş Müdürü
 
  
17.06.2016
SAAT KONU KONUŞMACI
09.00-10.30 Evde Bakım Yardımı Nedir,Kimler için verilir ,yardım için gerekli şartlar  Nelerdir,Hangi durumlarda yardım durdurulur,Geri ödemesi var mıdır? SHM Müdürlüğü
Zeki DOĞAN Kuruluş Müdür V.
10.30-10.45 ARA
 
10.45-12.00 Evlilik Dansı: Evliliğinizi Nasıl İyileştirebilirsiniz/ Kötüleştirebilirsiniz Kadın Konukevi Müdürlüğü
Mutlu SEVİNDİK Kuruluş Müd. V.
12.00-13.30 ÖĞLE ARASI
 
13.30-14.45 Gözlem, Görüşme, Problem Çözme Teknikleri, Zor Durumda Görüşme Teknikleri, Aileyle Görüşme Yöntem ve Teknikleri, Sosyal Hizmet ve Yardım Alanı Çalışanların İş Ortamında Yaşadığı Sorunlar, Çalışanı Güçlendirme, Stres ve Tükenmişlik- Başa Çıkma Yöntemleri, Genel Değerlendirme, Soru- Cevap SHM Müdürlüğü
Sercan KAZAN Sosyal Çalışmacı
14.45-15.00 ARA
 
15.00-17.00 Yüksek Öğrenin Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs, Kredi ve Yurt İmkanları, Vatandaşların Konuya İlişkin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Yolları, İlgili Mevzuat, ASDEP Görevlilerinin YURT-KUR Personeli ile İş Birliği Konuları ve Yapacakları Rehberlik,
Örnek Vaka, Genel Değerlendirme, Soru- Cevap
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Kurumu
Yakup ŞİMŞEK
Halit Zarbun Yurt Müdürü
 
 
20.06.2016
SAAT KONU KONUŞMACI
09.00-10.30 Suç Olgusu- Nedenleri- Sonuçları, Suç Türleri, Suçluluk Modelleri, Suçu Önlemeye Yönelik Hizmet Sunan Kurum ve Kuruluşlar,                                                                      
  Örnek Vaka, Genel Değerlendirme, Soru- Cevap
Baro Başkanlığı
Stj.Av.Tuba TAŞ
10.30-10.45 ARA
 
10.45-12.00 Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlere Yönelik Hizmetleri ve Projeleri, Gençlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İlgili Mevzuat, ASDEP Görevlilerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli ile İşbirliği Konuları ve Yapacakları Rehberlik,                                                                                                                                                  Örnek Vaka, Genel Değerlendirme, Soru- Cevap Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müd.
Gülben ŞAHİN Gençlik Lideri
12.00-13.30 ÖĞLE ARASI
 
13.30-14.45 Sosyal Hizmet Merkezlerinin İşleyişi Görev Usül ve Esasları SHM Müdürlüğü
Zeki DOĞAN Kuruluş Müdür V.
14.45-15.00 ARA
 
15.00-17.00 Çocuk Gelişimi  80.Yıl Sevgi Ev.Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu  Müdürlüğü
Esra Duygu AKBAŞ Çocuk Gelişim.
  
 
21.06.2016
SAAT KONU KONUŞMACI
09.00-10.30 Tıbbi Sosyal Hizmet ve Süreçleri, Tıbbi Sosyal Hizmet Mevzuatı, Sağlık Kurumlarında Sosyal Servis Uygulamaları, Aile Hekimliği Uygulaması, Evde Sağlık Hizmeti, Temel Sağlık ve Tedavi Hizmetleri, Çocuk İzleme Merkezleri, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, Yaşlı Tedavi Hizmetleri, Kronik Hastalıklar, Ailenin Etkileşimi ve Ortaya Çıkan Sorunlar, Ailenin Başetme Süreci ve Güçlendirme, Vatandaşların Sağlığa İlişkin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İlgili Mevzuat, ASDEP Görevlilerinin Sağlık Bakanlığı Personeli ile İşbirliği Konuları ve Vatandaşlara Yapacakları Rehberlik,  Örnek Vaka Değerlendirmeleri, Genel Değerlendirme –Soru ve Cevap Halk Sağlığı Müdürlüğü
Umay AYTIN Sosyal Çalışmacı
Kübra AKIN Psikolog
Kevser NAS Hemşire
10.30-10.45 ARA
 
10.45-12.00 5395 Çocuk Koruma Kanunu ve bu kanun kapsamında verilen hizmetler nelerdir? ASP İl Müdürlüğü
Bahar KARABACAK
 Sosyal Çalışmacı
12.00-13.30 ÖĞLE ARASI
 
13.30-14.45 İŞKUR  Müdürlüğü Tarafından sunulan hizmetler İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü
Filiz KAYA İş Meslek Danışmanı
14.45-15.00 ARA
 
15.00-17.00 Okul Sosyal Hizmetinin Kapsamı ve İlgilendiği Psiko- Sosyal Sorunlar, Okulların PDR Hizmetleri, Okula Devam/ Terk Sorunları ve Çözüm Yolları, Okul Başarısı, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Vatandaşların Eğitime İlişkin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İlgili Mevzuat, ASDEP Görevlilerinin MEB Personeli İle İşbirliği Konuları ve Vatandaşlara Yapacakları Rehberlik,                                                                                                             
Örnek Vakalar Üzerinde Tartışma, Genel Değerlendirme, Soru- Cevap
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Cansel KAYATUZU Öğretmen
 
 
22.06.2016
SAAT KONU KONUŞMACI
09.00-10.30 Dinin Sosyal Yardımlaşmadaki Rolü, Diyanetin Sosyal Hizmet Uygulamaları, İl/İlçe Müftülükleri Hizmetleri, Aile İrşat ve Rehberlik Büroları, Vatandaşların Diyanete İlişkin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İlgili Mevzuat, ASDEP Görevlilerinin İl/İlçe Müftülükleri ile İşbirliği Konuları ve Yapacakları Rehberlik,                                                                                                                                    Örnek Vaka, Genel Değerlendirme, Soru- Cevap İl Müftülüğü
Salih SAĞLAM İl Müftü Yardımcısı
10.30-10.45 ARA
 
10.45-12.00 Erişilebilirlik ASP İl Müdürlüğü
Bekir TOY Sosyal Çalışmacı
12.00-13.30 ÖĞLE ARASI
 
13.30-14.45 Şehit Yakını ve Gazilerle ilgili müdürlüğümüzün yürüttüğü hizmetler  SHM Müdürlüğü
Fikret Onur ELMA
14.45-15.00 ARA
 
15.00-17.00 183 Çağrı Merkezleri  SHM Müdürlüğü
Zeki DOĞAN Kuruluş Müdür V.
 
 
23.06.2016
SAAT KONU KONUŞMACI
09.00-10.30 Sosyal Yardım Mevzuatı, Sosyal Yardım Kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları-Müracaatçıyı Değerlendirme Süreçleri- İş Akışı, Yoksulluk-Yoksunluk, Yoksulluk Kısır Döngüsü, Sosyal Dışlanma, Yoksulluğu Önlemeye Yönelik Stratejiler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, Sosyal Yardımlar Alanında Kullanılan Programlar/Sistemler, Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Sosyal Yardım, Muhtaç Asker Aylığı, Yetim/Öksüz Yardımı, Doğum- Barınma- Eğitim- Gıda Yardımları, TOKİ Sosyal Konut Uygulamaları, Genel Sağlık Sigortası ve Gelir Testi, Evde Bakım Aylığı, Bağlanma Süreci ve Bakıma Muhtaçlık Değerlendirmesi, 2022 Engelli Yaşlı Aylığı ve Bağlanma Süreci, Diğer Süreli ve Düzenli Yardımlar, Diğer Sosyal Yardım Kurumları ve Uygulamaları (KYK burs-yemek, Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığı, belediyeler sosyal yardımları vb.), Sosyal Yardım İstihdam Bağlantısı, Proje Destekleri, Sosyal Yardım Kartı ve SMS Uygulaması, Yoksul Vatandaşların Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Yolları, İlgili Mevzuat,                                                                                                                  Örnek Vaka Değerlendirmeleri, Genel Değerlendirme –Soru ve Cevap SYDV Başkanlığı
Demet KOÇ
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
10.30-10.45 ARA
 
10.45-12.00 ASDEP Görevlilerinin Sosyal Yardımlar Konusunda Yapacakları Rehberlik,                                                                                                         ASDEP Pilot Uygulama Sürecinde Çalışan ASDEP Görevlilerinin Tecrübe Paylaşımı, Soru- Cevap Eğitimin Genel Olarak Değerlendirilmesi, Eğitim Hakkında Katılımcıların Genel Düşünce ve Önerileri    SYDV Başkanlığı
Demet KOÇ
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
12.00-13.30 ÖĞLE ARASI
 
13.30-15.00 6331 Kanunu Kapsamında İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi Yetkili Firma-Siler Temizlik Tic.Ltd.Şti.
Selim YILDIZ
 İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı
 
Eğitimler yukarıda belirtilen tarih ve saatte kuruluşumuz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.