2016 KURA BAŞVURULARI

 

2016 KURA BAŞVURULARI
 
Engellilerin Devlet Memurluğuna alınmaları hakkında yönetmelik uyarınca, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engellilerin kura başvuruları 3 Mayıs-16 Mayıs 2016 tarihleri arasında alınacaktır. İl Müdürlüğümüz tarafından verilecek olan Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesinde adayın isim, soy isim, engelli sağlık kurulu raporunda belirtilen engel grubu ve adayın TC Kimlik No bilgileri doldurulacak olup, aday başvuru tarihleri içerisinde bu belge ile birlikte ÖSYM başvuru merkezine başvuruda bulunacaktır. 
Kuraya ilkokul, ortaokul, ilköğretim, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrenim belgesine sahip olanlar veya bu okullardan yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yetişkinler için düzenlenen okur-yazarlık programına katılanlara verilen 'Yetişkinler Eğitimi İkinci Kademe Başarı Belgesi' eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından, bu belgeye sahip olan engelli adaylar da başvuruda bulunabilecektir.
Müdürlüğümüze Ön Kabul ve Taahhüt Belgesi için başvuran adaylardan sağlık kurulu raporu fotokopisi, öğrenim durumunu gösterir belgenin(diploma) fotokopisi ve kimlik fotokopisi istenecektir. 
2012,2014 yıllarında kuraya başvurmuş olan adaylardan eğitim ve engel grubu bilgisinde değişiklik bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM'nin www.ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak yapabileceklerdir.